Sang og musikk

Musikk, lovprisning og god allsang er viktig i Pinsekirken!

Det er godt å synge sammen! Derfor ønsker vi i Pinsekirken å ha god allsang, leder av dyktige musikere og sangere. 

Asbjørn Pedersen er vår faste pianist. Reino Norman spiller trekkespill og synger, gjerne egne sanger. Roy-Aasmund Jarsve er vårt faste pianist. Ca en gang hver måned har vi besøk av Team Normann, der Monica Normann er solist. (Bildet under)