Fra høsten av vil vi ha flere innslag for barn i de vanlige møtene. Vårt mål er å være en menighet for alle generasjoner. Velkommen!