Frykt ikke

18.03.2020

Vi finner uttrykket «Frykt ikke» ofte i Bibelen. Ordet frykt kan bety at vi blir redde for noe, slik mange er i disse dager. Det å «Frykte Gud» betyr at vi har respekt for han, og da kan vi hvile i hans løfter!

Ordet Korona betyr krone - eller kongekrone. Korona viser seg som den ytterste delen av solatmosfærer, slik vi ser den ved solformørkelse. Det latinske ordet corona betyr ring eller krans, som har gitt oss det norske ordet krone.

Gjennom historien har det vært mange kriser og sykdommer som har påvirket utviklingen. I boken om Romerrikets historie forteller Jon W. Iddeng som hvordan kristendommen hadde framgang da pesten rammet Roma. Dette hadde sammenheng med at de kristne viste omsorg og kjærlighet, i et samfunn hvor det offentlige helsestell var svært dårlig sammenlignet med dagens situasjon i vårt land.

Erfaringen er at vi gjennom bønn og tillit til Gud får et annet fokus som en vikig motvekt til alle negative nyheter vi nå mottar. Det har gitt folk trøst til alle tider, og gjelder også i dag!

I Jesaja 41,10 står det:


10 Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.