Han omslutter oss

21.03.2020

Salme 139 er skrevet av kong David, og står i Det gamle testamentet.

Denne salmen har gjennom århundrer vært til trøst for mennesker i vanskelige situasjoner, og er like aktuell i dag:

Jeg siterer:

Herre, du ransaker meg og du vet -

2 Du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du mine tanker.

Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.

Før jeg har et ord på tungen, Herre,
kjenner du det fullt ut.

Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

Les gjerne vers 5 om igjen, for her er det tale om vår Gud som har full oversikt. Se mulighetene dette gir oss, og når vi ber sammen kan vi også støtte hverandre.

Lag en liste over hva du har å takke for - og hva du vil legge fram for Gud i bønn.