SØNDAGSSKOLE

Vi har søndagskole samtidig med søndagsmøte.

Vi har laget egen lekerom for barn i alderen 3 - 7 år. Her er det leker og tegneutstyr.