SØNDAGSSKOLE

Vi arbeider med å starte søndagsskole samtidig som er det gudstjeneste. 

Vi har laget egen lekerom for barn i alderen 3 - 7 år. Her er det leker og tegneutstyr.