Møteprogram

Søndag 11. november kl. 17.00 Gudstjeneste

Kjell Eriksen taler. Seniormusikken fra Betelkirken, Auli.

Enkel kveldsmat.

Søndag 18. november Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Team Normann.

Enkel kveldsmat.

Søndag 25. november kl. 17.00 Gudstjeneste

Anne Grete Bregaard taler. Nattverd. DÅP. Enkel kveldsmat.

Søndag 2. desember kl. 17. Gudstjeneste

Kjell Eriksen taler.

Søndag 9. desember Kl. 17.00 Sang- og musikkmøte

Sarah og David Åstrøm spiller og synger. Orientering om «Barnsamariten».

Søndag 16. desember kl. 17.00 Gudstjeneste

Julebord. De som kan tar med litt mat. Team Normann

Søndag 23. desember kl. 11.00 (Merk tiden!)

Julegudstjeneste

Odd Hagen taler.

Søndag 30. desember kl. 11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler: Tema: Se jeg gjør noe nytt! Nattverd.