Møteprogram


Søndag 3. november kl. 11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Tema: Himmelen. Nattverd. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 6. november kl. 19.00 Bønnemøte

Søndag 10. november kl. 11.00 Gudstjeneste

John Lehre taler. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 13. november kl. 19.00 Bønnemøte

Søndag 17. november kl. 11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 20. november kl. 19.00 Bønnemøte

Søndag 24. november kl. 11.00 Gudstjeneste

Åsmund Løvaas taler. Team Norman deltar med sang og musikk. Kirkekaffe.

Lørdag 30. november kl. 19.00 Førjulsfest.

Besøk av Terje Berg som taler over temaet: «JULEN - TRADISJONER OG OPPLEVELSER - I NORSK LITTERATUR». Han vil også spille og synge. Velkommen til førjulsfest!

Søndag 1. desember: Ingen gudstjeneste.