Møteprogram


  • Sommerkafe alle søndager i sommer kl. 17.00!
  • Lørdag 17. august blir det Israelsmøte i Jessheim Kirke kl. 18.00
  • Møtet søndag 18. august utgår.
  • Fra og med 25. august er det Gudstjenester kl. 11.00 hver søndag i Pinsekirken