Møteprogram

Søndag 27. mai kl. 11.00 Gudstjeneste

Kjell Erichsen taler. Even Solvang synger. Kirkekaffe.

Søndag 3. juni kl. 11.00 Gudstjeneste

Anne Grete Bregård taler. Marit Kjosbakken Andersen spiller. Even Solvang synger. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 10. juni kl. 11.00 Gudstjeneste

Justin taler. Even Solvang synger. Kirkekaffe.

Søndag 17. juni kl. 11.00 Sommeravslutning

Sang- og musikkmøte! Team Normann deltar sammen med menighetens sangere og musikere. Andakt ved Odd Hagen. Kirkekaffe.

Forbehold om endringer!

Første møte etter sommerferien blir søndag 19. august kl 17.00.

Bønn hver torsdag kl. 19.30 - 20.30.