Møteprogram


Søndag 17. mars kl. 11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Team Normann deltar. Nattverd. Kirkekaffe.

Onsdag 20. mars kl. 19.00 Bønn

Søndag 24. mars kl.17.00 Gudstjeneste Merk tiden!

Terje Berg taler. Kirkekaffe. Asbjørn Pedersen spiller. Kirkekaffe.

Onsdag 27. mars kl. 19.00 Bønn

Søndag 31. mars kl. 11.00 Gudstjeneste

Anne Grete Bregård taler. Asbjørn Pedersen spiller. Kirkekaffe.

Søndag 7. april kl. 11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Koret synger

(Korøvelse for alle som være med å synge lørdag 6. april kl. 14.00 - 16.00)

Palmesøndag 14. april kl. 17.00 Felleskristen Gudstjeneste.

Sted: Den katolske kirke på Jessheim..

Påskedag 21. april kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste

Odd Hagen taler. Team Normann. Nattverd.

Søndag 28. april kl. 11.00. Gudstjeneste

Justin taler. Kirkekaffe.

Fra og med 20. mars blir bønnemøtene hver onsdag kl. 19.00