Møteprogram

Bibel og bønn onsdag 3. juni kl. 19.00

Tema: Herren er min hyrde

Med utgangspunkt Salme 23 og Efeserbrevet deler i Guds ord og ber.

NB: Møtet blir gjennomført etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Det betyr at de som er syke dessverre ikke kan komme denne gang. De som er i tvil om de er friske nok (halsinfeksjoner, feber eller andre sykdomstegn) oppfordres av kommunelegen i Ullensaker til å avklare dette med sin fastlege.

Alle som har mulighet til å komme ønsker vi varmt velkommen!


Ved spørsmål ring Odd Hagen på tlf 95 89 40 65