Møteprogram


Søndag 5. mai kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste

Stephen fra India taler. Koret synger. Misjonsoffer. Kirkekaffe

Søndag 12. mai kl.11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Asbjørn Pedersen spiller. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 19. mai kl. 11.00 Gudstjeneste

Odd Hagen taler. Asbjørn Pedersen spiller . Kirkekaffe.

Søndag 26. mai kl. 11.00 Gudstjeneste

Anne Grete Bregaard taler. Asbjørn Pedersen spiller. Kirkekaffe.

Korøvelse lørdag 1. juni fra kr. 14.00 - 16.00

Søndag 2. juni kl. 11.00 Gudstjeneste

Justin taler. Koret synger. Nattverd. Kirkekaffe.

Mandag 10. juni kl. 11.00 - 2. pinsedag - kl. 17.00 Pinsegudstjeneste

Odd Hagen taler. Tema: «Hvilke resultater ser vi av Den Hellige Ånd i dag?»

Sang og musikk ved Team Normann. Kirkekaffe.

Søndag 16. juni kl. 11.00 Gudstjeneste

Anne Grete Bregaard taler. Marit Kjosbakken Andersen med flere spiller.

Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 23. juni - Sankthansaften - kl. 11.00 Gudstjeneste

Justin taler. Asbjørn Pedersen spiller. Kirkekaffe.

Merk:

  • Bønn hver onsdag til og med 19. juni kl. 19.00
  • Sommerkafe alle søndager i sommer kl. 17.00!
  • Lørdag 10. august blir det Israelsmøte i Jessheim Kirke.
  • Fra og med 18. august er det Gudstjenester kl. 11.00 hver søndag i Pinsekirken.