Møteprogram


Bønnemøte hver onsdag kl. 19.00

Søndag 23. februar: Gudstjeneste kl. 11.00

Anne Grethe Bregaard taler. Gatis spiller og leder i lovsang. Kirkekaffe.

Søndag 1. mars: Gudstjeneste kl.11.00

Odd Hagen taler. Nattverd. Menighets musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 4. mars kl. 19.00: Bønnemøte.

Søndag 8. mars: Gudstjeneste kl.11.00

Odd Hagen taler. Menighets musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 11. mars: Bønnemøte

Søndag 15. mars: Gudstjeneste kl.11.00

Nattverd. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Søndag 22. mars: Gudstjeneste kl.11.00

Odd Hagen taler.Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Søndag 29. mars: Sang- og musikkgudstjeneste kl.11.00

Besøk av Sara og David Åstrøm. Kirkekaffe.

NB: Forbehold om endringer.