Møteprogram


 • Onsdag 18. september Bønnemøte

 • Søndag 22. september kl. 11.00 Gudstjeneste

  Odd Hagen taler. Reino Normann synger og spiller. Nattverd. Kirkekaffe

  Onsdag 25. september kl. 19.00 Bønnemøte

  Fredag 27. og lørdag 28. september:

  Vekst-konferanse på Håpet Eidsvoll.

  Kveldsmøter kl. 18.00 og seminar begge dager.

  Martin Cave og Ingrid og Frank Erlandsen taler.

  Søndag 29. september kl. 11.00 Gudstjeneste.

  Aasmund Løvaas taler. Team Norman synger og spiller. Kirkekaffe.

  Onsdag 2. oktober kl. 19.00 Bønnemøte

  Søndag 6. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste

  Odd Hagen taler. Menighetens musikere. Nattverd. Kirkekaffe.

  Onsdag 9. oktober kl. 19.00 Bønnemøte

  Lørdag 12. oktober kl. 14.00 - 16.00 Koret øver

  Søndag 13. oktober kl. 17.00 (Merk tiden!) Sang- og musikkmøte

  Sarah og David Åstrøm. Koret deltar. Kirkekaffe.

  Onsdag 16. oktober kl. 19.00 Bønnemøte

  Søndag 20. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste

  Odd Hagen taler. Menighetens musikere. Kirkekaffe