Møteprogram


Søndag 22. desember: Julegudstjeneste kl. 11.00

Odd Hagen taler. Nattverd. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Søndag 29. desember kl. 11.00

Stein Erik Nergård taler. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Søndag 5. januar Gudstjeneste kl.11.00

Åsmund Løvaas taler. Nattverd. Menighets musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 8. januar kl. 19.00: Bønnemøte

Søndag 12. januar kl. 11.00 Gudstjeneste

Gunnar Prestegård taler. Menighets musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 15. januar kl. 19.00: Bønnemøte

NB: Bønn for syke fra kl. 18.00 - 19.00

Søndag 19. januar: Gudstjeneste kl. 11.00

Odd Hagen taler. Menighetens musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 15. januar kl. 19.00: Bønnemøte

Søndag 26. januar: Gudstjeneste kl. 11.00

John Lehre taler. Menighets musikere. Kirkekaffe.

Onsdag 29. januar kl. 19.00: Bønnemøte